top of page
modern-glass-architecture.jpg

 Keyfiyyət və SƏTƏM 

KEYFİYYƏT VƏ ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ SİYASƏTİ

Keyfiyyət siyasətimiz müştərilərimizin gözləntilərini anlamaq, spesifikasiyalara və standartlara uyğun işləmək və mükəmməlliyə doğru hərəkət etməkdir.
Siyasətimizi aşağıdakı prinsiplərə əsaslandırdıq:
* Mükəmməlliyə doğru hərəkət etmək və ona yaxınlaşmaq.
* Dəyər əlavə etmək üçün məhsuldar işləmək
* "Davamlı inkişaf" prinsipinə uyğun hərəkət etmək,
* Bütün idarəetmə qrupumuz və işçilərimizlə keyfiyyətə cavabdeh olmaq
* Təlim vasitələri   ilə bacarıqlarımızı və keyfiyyət anlayışımızı inkişaf etdirmək
* Komanda işi ilə harmoniya, səmərəlilik və yaradıcılığı təşviq edmək
* Qarşılıqlı faydalı yanaşma çərçivəsində Davamlı inkişaf üçün hər fürsətdə subpodratçılarımız və Mütəxəssis qruplarımızla əməkdaşlıq edmək

 

Ətaf mühitin mühafizəsi siyasəti
Sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi siyasəti
Keyfiyyət siyasət

SƏTƏM hədəflərimiz layihələrdə əməkdaşlarımızın sağlamlığını, əməyin mühafizəsini, texniki təhlükəsizliyi, ətraf mühütin gorunmasını təmin etməklə, iş qəzalarını minimuma endirmək,  müştəri şikayətlərini azaltmaqdır.
Bu hədəflərə çatmaq üçün izləniləcək siyasət aşağıdakılardır. Bunlar keyfiyyət siyasəti, əməyin mühafizəsinə və texniki təhlükəsizlik siyasəti, ətraf mühitin gorunması siyasəti, yol təhlükəsizliyi siyasəti və digər siyasətlərdə və siyasəti kimi daha ətraflı təsvir edilmişdir.
 
* Öhdəliklərimizi ən yaxşı şəraitdə həyata keçirmək üçün resurslarımız ən müasir texnoloji imkanlardan istifadə etməklə inkişaf edir və işçilərimizə onların şəxsi və peşəkar inkişafı üçün lazım olan bütün imkanlar. yaradılır və kfalifikasiya artımı təlimlərə göndərilir.
* Müştəri məmnuniyyəti bütün xidmətlərimizdə əsas prioritetdir.
* İşçilərimizin və müştərilərimizin sağlamlığına, əməyin mühafizəsinə və texniki təhlükəsizliyinə diqqət yetirərək ekoloji təhlükəsizliyi təmin etməyə, layihələr üzrə tullantıların azalmasına, ağac əkmə aksiyaların keçirilməsinə daim çalışırıq.

bottom of page