Site preparation and foundation construction of “Lazzari” connection and templating machine in the piping section located in “Azerboru” OJSC

Client name

Azerboru OJSC

Work done

“Lazzari” mufta bağlama və şablonlama dəzgahının bünövrəsinin tikinti işləri

Project location

Sumgayit city

Oxşar layihələr

Projects